Tijdelijke woningen

Dit jaar gaat de gemeente zelf ruim tweehonderd tijdelijke woningen realiseren op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De woningen zijn bedoeld voor Purmerenders, die met spoed een woning nodig hebben. De aangewezen locaties zijn het Karekietpark, de Etserstraat, de Kanaaldijk en de Verzetslaan.

Voor wie zijn de woningen?

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben.

De locaties

  • Etserstraat: de locatie is gemeentelijk eigendom en ligt in de wijk Purmer-Noord. Op dit moment staat er een oud schoolgebouw, welke gesloopt gaat worden. Er worden, voor maximaal 10 jaar, tussen de 28 en 31 tijdelijke woningen geplaatst, afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd.
  • Kanaaldijk: de locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie kunnen 20 tijdelijke woningen worden geplaatst, in drie lagen gestapeld.
  • Karekietpark: de locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie staat een verouderd schoolgebouw. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd.
  • Verzetslaan: de locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk De Gors. Op deze locatie komen 108 tijdelijke woningen, drie lagen gestapeld, verdeeld over 3 bouwblokken.

Aanmelden

Het aanmelden voor de tijdelijke woningen aan de Kanaaldijk is gesloten.

In februari worden er zes bewoners voor de Kanaaldijk geloot uit de ruim 700 aanmeldingen. De personen die ingeloot worden krijgen hierover persoonlijk bericht. De overige aanmelders doen mee aan de loting van de andere 54 tijdelijke woningen die nu nog moeten worden gebouwd.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende loting plaatsvindt.