Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Een fleurige wijk zorgt voor een fijne woonomgeving, dat is duidelijk. Maar hoe krijg je de straten groen op plekken waar dit wat moeilijker is? Dan wordt er gezocht naar andere oplossingen. Op dit moment proberen we ‘mobiel groen’: we zetten mobiele plantbakken met bomen, bloemen en andere bloeiers in straten waar bomen niet goed groeien. Maar waarom zijn ze dan ‘mobiel’ en hoe wordt dit ontvangen in de stad? We spraken met wethouder Eveline Tijmstra en Joop Adelmund, teammanager Wijken, om meer te weten te komen.

  • Het college heeft maandag 17 februari besloten om een tussenstap te maken als het gaat om de locatie van De Woonplek. Het college stelt niet meer aan de raad voor de locatie aan het Oudelandsdijkje in te zetten, maar stelt voor om de komende tijd te benutten om samen met de raad en zorgpartijen de criteria voor een locatie vast te stellen, een passende locatie te zoeken en het plan verder uit te werken.

  • Het college van burgemeester en wethouders heeft afspraken gemaakt met Pakhuis Real Estate voor het ontwikkelen van 57 sociale huurappartementen aan de Gorslaan 10. Deze afspraken zijn nu vastgelegd in een zogenaamde anterieure overeenkomst, wat betekent dat het plan nu naar een volgende fase gaat. Het pand aan de Gorslaan is een vrijwel leegstaand kantoorpand. Dit pand blijft behouden en de kantoren worden omgebouwd naar woningen.