Wonen in Purmerend

Urgentie

Wanneer u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een andere woonruimte kan de gemeente u voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt dan een

Sociale huur

Inschrijven

De woningcorporaties verdelen voor verhuur beschikbare komende woningen op basis van een ‘aanbodsysteem’. Wilt u in aanmerking komen voor de aangeboden woning, dan dient u zelf hiervoor initiatief

Huurtoeslag

Huurtoeslag is de vervanger van de huursubsidie. Op de website van de belastingdienst kunt u kijken of u in aanmerking komt voor

  • Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris werken samen aan de vernieuwing van Wheermolen-Oost. Op het gebied van onder meer wonen, wegen en groen. De ambities en kansen voor de toekomst van de wijk staan beschreven in het Globaal Ontwikkelplan. Voordat het plan wordt vastgesteld, krijgen bewoners de gelegenheid om hun mening te geven. Dat kan online via www.wijwheermolen.nl of een enquête op straat tijdens de actieweek Wij Wheermolen van 11 tot en met 16 juni 2019.

  • In Wheermolen-West en Wherepark zijn zo’n 550 verschillende soorten woningen vernieuwd door Gemeente Purmerend, woningcorporatie Intermaris en BPD. Tijdens de Provada ondertekenden BPD met MorgenWonen de realisatieovereenkomst voor het sluitstuk van de herstructurering van dit deel van de wijk. Dit zijn 44 duurzame huurwoningen in de vrije sector.

  • Vrijdag 5 juli 2019 is de Woondeal gesloten tussen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk. Wethouder Thijs Kroese (Wonen) was aanwezig om Purmerend te vertegenwoordigen. Wethouder Thijs Kroese van Purmerend spreekt van een ‘heel mooie stap’. ‘Deze woondeal geeft ruimte om concrete maatregelen te nemen waar woningzoekenden echt iets aan hebben.’